Elrato
Kontaktandmedeeenru
Otsi:
Me kontrollime ja mõõdame Teid ära
TootedTeenusedEttevõttestPartneridUudisedReferentsidKliendile
  
Teenused 

AS Elrato struktuuri kuuluvad Kontrolliosakond ja Mõõtelabor, millised osutavad elektripaigaldiste tehnilise auditeerimise ja mõõtmisteenuseid kõigile huvilistele.


Elektripaigaldiste tehniline auditeerimine

 AS Elrato Kontrolliosakond on sõltumatu C-tüüpi inspekteerimisasutus.

Kontrolliosakond teostab 1., 2. ja 3. liigi kuni ja üle 1000 V elektripaigaldistele:
· kasutuselevõtueelset tehnilist auditeerimist,
· korralist tehnilist auditeerimist ja
· erakorralist tehnilist auditeerimist.

Elektri- ja valgusmõõtmised

AS Elrato Mõõtelabor on sõltumatu akrediteeritud labor. Labor omab pikaajalisi kogemusi, aastast 1958.

Mõõtelabor teostab kuni 1000 V elektripaigaldistes järgmisi mõõtmisi ja kontrolle:
· isolatsioonitakistuse mõõtmine;
· kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll vooluga 0,2 A ja 10 A;
· potentsiaaliühtlustusjuhtide takistuse mõõtmine;
· rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine;
· rikkevoolukaitseseadmete kontroll;
· maandustakistuse ja pinnase eritakistuse mõõtmine;
· valgustatuse mõõtmine;
· pingeteim.