Elrato
Kontaktandmedeeenru
Otsi:
Me kontrollime ja mõõdame Teid ära
TootedTeenusedEttevõttestPartneridUudisedReferentsidKliendile
  
Teenused 

AS Elrato struktuuri kuulub Auditi osakond, mis osutab elektripaigaldiste tehnilise auditeerimise teenust ja selle Mõõtelabor mõõtmisteenuseid kõigile huvilistele.


Elektripaigaldiste tehniline auditeerimine

 AS Elrato Auditi osakond on sõltumatu C-tüüpi inspekteerimisasutus.

Auditi osakond teostab 1., 2. ja 3. liigi kuni ja üle 1000 V elektripaigaldistele:
· kasutuselevõtueelset tehnilist auditeerimist,
· korralist tehnilist auditeerimist ja
· erakorralist tehnilist auditeerimist.

Elektri- ja valgusmõõtmised

AS Elrato Auditi osakonna Mõõtelabor on sõltumatu akrediteeritud labor. Labor omab pikaajalisi kogemusi, aastast 1958.

Mõõtelabor teostab kuni 1000 V elektripaigaldistes järgmisi mõõtmisi ja kontrolle:
· isolatsioonitakistuse mõõtmine;
· kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll vooluga 0,2 A ja 10 A;
· potentsiaaliühtlustusjuhtide takistuse mõõtmine;
· rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine;
· rikkevoolukaitseseadmete kontroll;
· maandustakistuse ja pinnase eritakistuse mõõtmine;
· valgustatuse mõõtmine ja
· pingeteim.
Päikeseelektrijaamades teostame alalispinge poolel pinge ja isolatsioonitakistuse mõõtmisi.
Kuni ja üle 1000 V paigaldistes teostame võrguanalüsaatoriga elektrienergia parameetrite monitooringuid, samuti päikeseelektrijaamadele võrgukatseid koos monitooringutega.


Konfidentsiaalsus

Elrato AS Auditi osakond ja selle Mõõtelabor kinnitavad, et hoiavad auditi ja mõõtmistööde käigus ja objekti kohta, ka kolmandatelt isikutelt, saadud teabe konfidentsiaalsena ning ei avalikusta seda kolmandatele osapooltele ilma Taotleja loata. Välja arvatud seadustes ettenähtud juhtudel, Eesti Akrediteerimiskeskusele või kui Taotleja on ise teavet avalikustanud. Avaldamise juhtumi tekkimisel teavitatakse sellest eelnevalt Taotlejat, va kui see on seadusega keelatud.