Elrato
Kontaktandmedeeenru
Otsi:
Me kontrollime ja mõõdame Teid ära
TootedTeenusedEttevõttestPartneridUudisedReferentsidKliendile
  
Elektripaigaldiste tehniline audit 

AS Elrato Kontrolliosakond tegutseb C-tüüpi inspekteerimisasutusena.

Teostame 1., 2. ja 3. liigi kuni ja üle 1000 V elektripaigaldistele:

· kasutuselevõtueelset,
· korralist ja
· erakorralist tehnilist auditit

Kasutuselevõtueelne tehniline audit

Enne kasutuselevõtueelset tehnilist auditit peavad olema teostatud elektripaigaldise tehnilised kontrollmõõtmised. Soovi korral võib mõõtmised tellida meie akrediteeritud laborilt. Ehitaja pädev isik peab olema teinud omapoolse visuaalkontroll ja vormistanud tehtud tööle nõuetekohasuse deklaratsiooni.

Tehniline audit seisneb elektripaigaldise dokumentatsiooni ja mõõteprotokollide ning objekti visuaalses ülevaatuses, vajadusel pisteliste kontrollmõõtmiste teostamisega, saamaks kinnitust kohustuslike nõuete täidetusest ning dokumentatsiooni vastavusest tegelikule olukorrale. Auditi käigus veendutakse, et oleks kasutatud asjakohaseid standardeid ja eeskirju ning elektripaigaldis oleks edaspidiseks sihipäraseks kasutamiseks ohutu. Tehnilise auditi tulemused esitatakse auditi aruandes. Puuduste mitteesinemisel vormistatakse ka vastav tunnistus. Avastatud puudused on tellijal / elektripaigaldise valdajal oluline kõrvaldada. Puuduste esinemise korral viiakse läbi järelkontroll ja peale positiivse kinnituse saamist vormistatakse tunnistus.

Tasumine toimub vastavalt hinnakirjale. Kokku lepitud tariifijärgne hind või kokkuleppehind kuulub tasumisele hoolimata tehnilise auditi lõpptulemusest.

Tehnilise auditi läbiviimiseks palume täita juurde lisatud avalduse vormi. Avalduse lisas on esitatud dokumentide näidisnimekiri, mida me soovime auditi teostamiseks saada. Võib pöörduda ka otse Kontrolliosakonna poole telefonil 666 4053 ning me juhendame Teid avalduse vormistamisel ja dokumentide komplekteerimisel.Korraline tehniline audit

Mis liigub – see kulub. Nii on ka elektriseadmetega, kus liiguvad elektronid ja mõjuvad erinevad välised tegurid. Ja tihti ei ole „kulumine” palja silmaga tuvastatav.

Seepärast on soovitav aeg-ajalt lasta eriala spetsialistil kõik elektriseadmed üle kontrollida. Elektriohutusseadus näeb ette elektripaigaldistele korralise tehnilise auditi. 1. liigi paigaldistel on sagedus 3 aastat, 2. liigil 5 aastat ja 3. liigil 10 aastat. Kui soovite korralist tehnilist kontrolli tellida meilt, palume täita juurde lisatud avalduse vorm.

Seadus kehtestab ka nõuded käidukorraldaja olemasolule. 1. ja 2. liigi kuni 1000 V ja üle 100 A peakaitsmetega ning üle 1000 V paigaldistele peab olema määratud käidukorraldaja. Käidukorraldaja peab sõltuvalt paigaldise iseloomust omama kas A, B või B1 klassi pädevustunnistust. Käidukorraldaja ülesanneteks on korraldada elektripaigaldise käit ja hooldus, sh tehnilised kontrollmõõtmised ja korraline tehniline audit.

Tehniline audit seisneb elektripaigaldise dokumentatsiooni, mõõteprotokollide ja käidukorralduse ülevaatuses ning objekti visuaalses ülevaatuses veendumaks kohustuslike nõuete täitmises ja dokumentatsiooni ning tegeliku olukorra kokkulangemises. Vajadusel võidakse teha ka pistelisi kontrollmõõtmisi. Suuremat tähelepanu pööratakse käidu korraldusele. Tehnilise auditi tulemused esitatakse auditi aruandes. Puuduste mitteesinemisel vormistatakse ka vastav tunnistus. Avastatud puudused on tellijal / elektripaigaldise valdajal oluline kõrvaldada. Puuduste esinemise korral viiakse läbi järelkontroll ja peale positiivse kinnituse saamist vormistatakse tunnistus.

Tasumine toimub vastavalt hinnakirjale. Kokku lepitud tariifijärgne hind või kokkuleppehind kuulub tasumisele hoolimata tehnilise kontrolli lõpptulemusest.

Korralise tehnilise auditi tellimiseks on soovitav täita vastav avaldus. Võib pöörduda ka otse Kontrolliosakonna poole telefonil 666 4053 ning me abistame Teid avalduse vormistamisel ja dokumentide komplekteerimisel.Erakorraline tehniline audit

Erakorralist tehnilist auditit teostame vastavalt tellija konkreetsele soovile. See võib olla samas mahus kasutuselevõtueelse või korralise tehnilise auditiga, aga võib olla seotud ainult konkreetse tehnilise probleemiga. Avalduse vorm on vaba. Et hinnata teenuse pakkumise võimalikkust, palume esitada võimalikult täpne probleemi kirjeldus, objekti tehnilised andmed ja kontaktisiku andmed. Seejärel kogume vajadusel täpsustavat informatsiooni ja lepime kokku auditi mahu. Tulemused vormistame vastavalt kokkuleppele kirjalikult vabas vormis või kasutades võimalusel teiste seadusandlusega reguleeritud tehniliste auditite vorme.

Tasumine toimub vastavalt hinnakirjale. Kokku lepitud tariifijärgne hind või kokkuleppehind kuulub tasumisele hoolimata tehnilise auditi lõpptulemusest.· Teenuse hinnakiri
· Korralise auditi avaldus
· Kasutuselevõtueelse auditi avaldus