Elrato
Kontaktandmedeeenru
Otsi:
Väikefirma paindlikkus suurfirma garantiidega
TootedTeenusedEttevõttestPartneridUudisedReferentsidKliendile
  
Reaktiivenergia kompensaatorid 

Elektriseadmete tööks vajalikku reaktiivenergiat on võimalik saada elektrivõrgust ehk osta, või toota tarbija juures ise kompensaatoritega. Sõltuvalt koormuse iseloomust ja selle muutumisest saab kasutada kas kindla võimsusega või reguleeritavaid kompenseerimisseadmeid.
Reaktiivenergia kompenseerimise eelisteks on:
     1. reaktiivenergia ülekandevajaduse oluline vähendamine,
     2. toitevõrgu ja jaotusseadmete nimivoolude vähendamine, sest summaarne vool väheneb,
     3. elektrienergia ostu muutmine odavamaks, sest ei pea võrguettevõtjalt ostma reaktiivenergiat.
Elektrisüsteemides, kus esinevad kõrgemad harmoonilised, ei saa kasutada reaktiivenergia kompensaatoreid ilma harmooniliste filtreerimiseta. Kui THDU > 5%, tuleb kasutada reaktiivenergia kompenseerimisseadmeid koos hajushäälestusega passiivfiltritega ehk summutusreaktoritega. Võnkering, mis koosneb kondensaatorist ja reaktorist, on häälestatud tüüpvariandis sagedusele 187 Hz (kasutusel ka reaktor sagedusele 215 Hz). Reaktor on mõeldud ennekõike kondensaatorite kaitseks, mitte harmooniliste summutamiseks. Harmooniliste summutamiseks kasutatakse eraldi toodetavaid passiivfiltreid.
Kogu seade on ehitatud omaette metallist korpusse. Seadme ühendamiseks peab olema (pea-)jaotuskilbis sobiva suurusega kaitseseade ja peaahelas voolutrafo või vähemalt nende seadmete paigaldamise võimalus.
Reguleeritavatel seadmetel lülitab reaktiivvõimsuse astmeid automaatselt sisse/välja võimsusteguri kontroller, mis jälgib reaktiivvõimsuse vajadust. Seadmete soojusrežiimi kontrollitakse termokaitsmega. Suurte reaktiivvõimsuse tarvitite puhul on otstarbekas teostada kompenseerimine nn grupikompensaatoriga vahetult kohapeal.

AS Elrato toodab omaette korpuses ELK-seeria kompenseerimisseadmeid kaitseastmega IP31, lisavarustusega ka IP44.

Tüüplahendused on ühe‑ või kahekapilised. Uute / renoveeritavate peajaotlate juurde on võimalik projekteerida ka nn integreeritud kompenseerimisseadmeid. Korpuse konstruktsioonid on samad nagu vastavatel seeriakilpidel. Seadmed on ette nähtud kinnitada seinale (ELK/06Q…) või paigaldada põrandale.
ELK-seeria kompensaatorite tüüpgabariidid ja – võimsused on esitatud lisatud failides. Kõrgused on vastavalt:
     ELK/06Q… 900+100=1000 mm,
     ELK/10Q… 1500+200=1700 mm,
     ELK/13Q… 1950+200=2150 mm.
Valmistame ka kliendi poolt määratud konfiguratsiooniga kompenseerimisseadmeid.

Olemasolevatele objektidele optimaalse konfiguratsiooniga kompenseerimisseadme(-te) valikuks on oluline teha elektrienergia erinevate parameetrite mõõtmised. Mõõtmistulemustele tehakse analüüs ja koostatakse elektriprojekt. Ainult sel juhul saab lõpptulemus vastata Teie ootustele. Elektrienergia arvel esitatud aktiiv- ja reaktiivenergia kogused ei ole piisav teave sobivate seadmete leidmiseks. Kompenseerimisseadmed paigaldab ja ühendab elektrifirma.

Elektrienergia kvaliteedi mõõtmisi teostab meie labor. Analüüsi ja projekteerimise osas saame anda Teile soovitusi.

 
 


· Kataloog, QRU-seeria automaatkompensaatorid reaktoriga
· Kompensaatorite hooldustegevused