Elrato
Kontaktandmedeeenru
Otsi:
Väikefirma paindlikkus suurfirma garantiidega
TootedTeenusedEttevõttestPartneridUudisedReferentsidKliendile
  
Kõrgemate harmooniliste filtreerimine 

Elektrienergia ülekande- ja jaotussüsteemid on ette nähtud töötamiseks siinuselise pinge ja vooluga sagedusel 50Hz.
Tänapäeval kasutatakse laialdaselt mittelineaarse koormusega seadmeid, nagu UPS-seadmed, muundurid, lülitusseadmed jne, mis genereerivad elektrivõrku häireid üldnimetusega kõrgemad harmoonilised. Seetõttu on siinuseline pinge ja vool suuremal või vähemal määral moonutatud. Summaarse moonutusteguri tähis on THD, mida esitatakse %-na.
Mida suurem on harmooniliste osakaal, seda suuremad on kaod ja seda enam võib olla häiritud elektritarvitite töö. Eriti tundlikud on elektroonilised seadmed.
Elektrienergia ülekande kadude vähendamiseks ja erinevate elektriseadmete töökindluse tagamiseks on soovitatav tekkivad harmoonilised filtreerida võimalikult tekkekoha lähedal ja võrgust tulevad harmoonilised võimalikult lähedal liitumispunktile. Õigete filtrite valikuks on oluline teostada elektrienergia parameetrite monitooring.
Eelised kõrgemate harmooniliste filtreerimisel:
     1. vähendatakse harmoonilistest tekkida võivaid voolu ja pinge moonutusi, mistõttu paraneb võrgu, mootorite, muundurite ja elektrooniliste seadmete töökindlus,
     2. vähendatakse elektrienergia kadusid liinides ja elektriseadmetes,
     3. välistatakse harmoonilistest tekkida võivat kondensaatorpatareide kahjustumist,
     4. välditakse harmoonilistest tingitud elektriparameetrite mõõtmisvigu.

AS Elrato toodab passiivfiltreid kõrgemate harmooniliste filtreerimiseks. Kuna reaalsed tingimused on igas paigaldises spetsiifilised, siis otseselt tüüplahendusi pakkuda ei ole võimalik. Kõik seadmed projekteeritakse vastavalt konkreetsele objektile. Tegutseva objekti korral on seadme projekteerimise aluseks elektrienergia kvaliteedi monitooring, analüüs ja selle põhjal koostatud elektriprojekt.

Seadmed paigaldab ja ühendab elektrifirma. Elektrienergia kvaliteedi mõõtmisi teostab meie labor. Analüüsi ja projekteerimise osas saame anda Teile soovitusi.