Elrato
Kontaktandmedeeenru
Otsi:
Väikefirma paindlikkus suurfirma garantiidega
TootedTeenusedEttevõttestPartneridUudisedReferentsidKliendile
  
Tooted 

AS Elrato tootevalik ulatub 0,4 kV jaotusseadmetest korterite väikeste rühmakilpideni. Samuti pakume juhtimis- ja tööstusautomaatika kilpe. Tehniliste nõuete ja turu ootuste paremaks rahuldamiseks oleme välja töötanud mitu erinevat sarja. Seeria nimes olev number esitab suurimat lubatud nimivoolu.

SEC ‑ seeria põhineb spetsiaalsel raamkonstruktsioonil. Elektrikilbid on mõeldud kasutamiseks alajaamade 0,4 kV jaotusseadmetena ja hoonete peakilpidena. Elektrikilbid on mõeldud kasutamiseks siseoludes.


ELK ‑ seeria juures kasutame keevitatud korpust, mis annab elektrikilbile suurema mehaanilise tugevuse ja kõrge IP. Elektrikilbid on mõeldud kasutamiseks tööstuses, elektrivõrgu madalpingepaigaldistes ja tsiviilehituses. IP 54 elektrikilpe võib paigaldada ka välja.


EMAK ‑ seeria on kergema konstruktsiooniga needitud korpusega elektrikilbid. Ennekõike on nad mõeldud kasutamiseks büroode, hotellide, korterite ja eramute kuivades köetavates ruumides jaotus- ja arvestikilpidena.


TAK – seeria elektrikilbid põhinevad sisseostetavatel plastkorpustel. Selles sarjas kasutame ka teiste tehaste kõrge kaitseastmega (IP 55 ja enam) valmis korpusi. Plastkilpe kasutatakse tavaliselt büroohoonete, korterite ja eramute jaotus‑ ja arvestikilpidena. Kõrge IP-ga elektrikilpe aga välitingimustes või saastatud keskkonnas.

Nimetatud tooted on nn projektipõhised, mida me valmistame vastavalt konkreetsele tellimusele. Seeriatoodetena valmistame kompensaatoreid (ELK/…Q…)  ja töömaakilpe (TMK 63 – seeria). Seeriatootelised kompensaatorid baseeruvad ELK‑seeria korpusel. Töömaakilpidele on välja töötatud eraldi lahendus.


Olulisemad standardid, mida järgitakse elektrijaotusseadmete tootmisel:
EVS-EN 61439-1
EVS-EN 61439-2
EVS-EN 61439-3
EVS-EN 61439-4
EVS-EN 62208

· SMC läbiviikude kasutusjuhend
· Üldtingimused aparaadikoostetele