Elrato
Kontaktandmedeeenru
Otsi:
Me kontrollime ja mõõdame Teid ära
TootedTeenusedEttevõttestPartneridUudisedReferentsidKliendile
  
Elektri- ja valgusmõõtmised 


AS Elrato Mõõtelabor teostab kuni 1000 V elektripaigaldistes järgmisi mõõtmisi ja kontrolle:

· isolatsioonitakistuse mõõtmine;

· kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll vooluga 0,2 A ja 10 A

· potentsiaaliühtlustusjuhtide takistuse mõõtmine;

· rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine;

· rikkevoolukaitseseadmete kontroll;

· maandustakistuse ja pinnase eritakistuse mõõtmine; valgustatuse mõõtmine;

· pingeteim.

Uue teenusena pakume ka elektrienergia parameetrite mõõtmist.

Kuni 1000 V elektripaigaldistes teostame kõiki standarditega ja normdokumentidega määratud kasutuselevõtueelseid ja korralisi tehnilisi kontrollmõõtmisi. Tööde teostamise aluseks on tellija avaldus. Avalduse vorm on vaba. Küsimuste tekkimisel täpsustame olukorda ja mõõtmiste täpset mahtu. Tulemused esitame kirjalikult vastavalt kinnitatud metoodikate vormidele.

Tasumine toimub vastavalt hinnakirjale ja see ei sõltu avastatud puudustest ega elektripaigaldise tehnilisest olukorrast. Soovi korral teeme Teile ka eelneva hinnapakkumise konkreetse objekti mõõtmistele.


· Elektrimõõtmiste hinnakiri
· Avaldus elektrotehniliste mõõtmiste teostamiseks