Elrato
Kontaktandmedeeenru
Otsi:
Me kontrollime ja mõõdame Teid ära
TootedTeenusedEttevõttestPartneridUudisedReferentsidKliendile
  
Elektri- ja valgusmõõtmised 


AS Elrato Mõõtelabor teostab kuni 1000 V elektripaigaldistes järgmisi mõõtmisi ja kontrolle:

· isolatsioonitakistuse mõõtmine;

· kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll vooluga 0,2 A ja 10 A

· potentsiaaliühtlustusjuhtide takistuse mõõtmine;

· rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine;

· rikkevoolukaitseseadmete kontroll;

· maandustakistuse ja pinnase eritakistuse mõõtmine; valgustatuse mõõtmine;

· pingeteim.

Uue teenusena pakume ka elektrienergia parameetrite mõõtmist.

Kuni 1000 V elektripaigaldistes teostame kõiki standarditega ja normdokumentidega määratud kasutuselevõtueelseid ja korralisi tehnilisi kontrollmõõtmisi. Mõõtmistööde ulatused, aluseks olevad normdokumendid, mettodikate numbrid ja mõõtevõime väärtused leiate allalaaditavast failist. Tööde teostamise aluseks on tellija avaldus. Avalduse vorm on vaba. Küsimuste tekkimisel täpsustame olukorda ja mõõtmiste täpset mahtu. Tulemused esitame kirjalikult vastavalt kinnitatud metoodikate vormidele.


Kui soovite mõõtetulemustele vastavuskinnitust, siis arvestame mõõtevõimet ohutuse suunas. St, et kui tulemus on piirväärtusest kuni mõõtevõime võrra suurem, esitatakse vastavuse väljas märge "mõõtevõime piiril". Kui tulemus on piirväärtusest väiksem, on otsus negatiivne. Hinnanguid ja kommentaare labor mõõtetulemustele ei vormista.


Kui protokollis esitatakse tellijalt saadud teavet, n maanduspaigaldise ehitusega seotud parameetrid või valgusallikate värviesitusindeks Ra, mida labori töötaja ei saa kohapeal isiklikult üle kontrollida, siis nende andmete eest labor ei vastuta. Vastav märge tehakse ka protokolli või/ja ka aruandesse.


Tasumine toimub vastavalt hinnakirjale ja see ei sõltu avastatud puudustest ega elektripaigaldise tehnilisest olukorrast. Soovi korral teeme Teile ka eelneva hinnapakkumise konkreetse objekti mõõtmistele.


· Avaldus elektrotehniliste mõõtmiste teostamiseks
· Teenuse hinnakiri