Elrato
Kontaktandmedeeenru
Otsi:
Väikefirma paindlikkus suurfirma garantiidega
TootedTeenusedEttevõttestPartneridUudisedReferentsidKliendile
  
TMK 32 - TMK 630 

Ehitusaegsed elektrikilbid TMK on teisaldatavad objekti vooluvõtukilbid, kasutamiseks ehitusplatsidel, meelelahutusüritustel ja mujal, kus on vajadus ajutise elektrivarustuse nõuetekohaseks ja ohutuks väljaehitamiseks. Kooskõlas EVS-HD 60364-7-704 nõuetega vastavad TMK seeria elektrikilbid ka standardile 61439-4: 2013.

TMK 250, TMK 400 ja TMK 630 seeriad.

Kasutusala:
TMK 250-630 seeria elektrikilbid on mõeldud kasutamiseks ajutiste elektripaigaldiste peakilpidena. Töömaakilbi sisestuse osa  koosseisus on pealüliti, toitekaabli ühendusterminalid koos PEN sillaga ja koht Elektrilevi nõuetele vastava elektriarvesti paigalduseks. Töömaakilbi jaotusosa koosseisus on kaitseaparatuur ja pistikupesad nii elektritööriistade ühendamiseks kui ka jaotus- ja magistraalkaablite ühendamiseks.

 

Ehitus:
Elektrikilbi korpus koosneb külgseinte profiilist, millele on tõmbeneetidega ja poltliidestega lisatud katus, põhi ja tagasein. Kilbi ülaosas on aasad kraanaga tõstmiseks. Kilbi jalased tagavad stabiilse püstiasendi ja võimaldavad teisaldamiseks elektrkilpi ka lohistada.Toite- ja väljundkaablite sisseviikudena kasutatakse kummiläbiviike 14-68 mm läbimõõduga kaablitele. Elektrikilbi korpus on värvitud pulbervärviga RAL7035.

Paigaldusviisid ja mõõtmed:
TMK 250-630 seeria objekti peakilbid valmistatakse välipaigalduseks. Nende paigaldamine peab toimuma vastavalt ehitusplatsi ehitusaegse elektrivarustuse projektile ja standardisarja EVS-HD 60364 osa 7-704 nõuetele. Elektrikilbi tööasend on püstine, selle tagab tema jalanditega konstruktsioon. TMK 250 mõõtmed on 1600x700x600 ja TMK 400-630 mõõtmed on 1800x900x700 (k*l*s).

Tehnilised andmed:
Nimipinge 410 V
Nimivool kuni  630 A
Lühiskindlus  kuni 25 kA
Kaitseklass IP 44.

TMK 32, TMK 63 seeriad.

Kasutusala:
TMK 32-63 seeria töömaakilbid on mõeldud kasutamiseks ajutise elektripaigaldise magistraaljaotuskilpidena ja lõppjaotuskilpidena. Objekti magistraaljaotuskilbi sisendiosa koosneb transiitläbijooksuga pistikust ja pesast vastavalt nimivoolule, selle kilbi jaotusosa koosneb kaitseaparatuurist ja pistikupesadest elektritööriistade ja muude  elektritarvitite ühendamiseks. Lõppjaotuskilbil transiitväljund puudub, on ainult jaotusosa kaitseaparatuur ja pistikupesad.

   
Ehitus
Elektrikilbi korpus valmistatakse tsingitud teraslehest. Täiendavaks kaitseks on elektrikilp komplekteeritud katuse ja raamiga. Toite ja väljuvate liinide ühendamiseks on kilbi esiküljel pistikupesad. Kaitseaparatuur paikneb uksega suletud sektsioonis.

Paigaldusviisid ja mõõtmed:
TMK 32-63 seeria töömaajaotuskilbid valmistatakse välipaigalduseks. Kilpide paigaldamine peab toimuma vastavalt ehitusplatsi ehitusaegse elektrivarustuse projektile ja standardisarja EVS-HD 60364 osa 7-704 nõuetele. Töömaajaotuskilbi tööasend on püstine, siseruumides võib neid kasutada ka lamavas asendis. Ehitusagse jaotuskilbi TMK32 mõõtmed on 550x550x300 ja TMK 63 mõõtmed on 650x650x300 (k*l*s).

Tehnilised andmed:
Nimipinge 410 V
Nimivool kuni 63 A
Lühiskindlus 6 kA
Kaitseklass IP 44· TMK630 kasutusjuhend
· TMK32-630 kataloog 2020
· Ajutise elektrivarustuse juhend